POTENCIJAL BOBIČASTOG VOĆA


Berry Business Forum, specijalizovana konferencija u organizaciji Agro Belgrade – a, namenjena proizvođačima i izvoznicima svežeg bobičastog voća!

Budite deo
Berry Business
zajednice
!

PODELITE OVAJ DOGAĐAJ

Izrada ovog veb sajta omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj veb sajta je isključivo odgovornost Agro Belgrade d.o.o. i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.